Evropský Sociální Fond, Evropská Unie
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Projekce

Kontakty

Adresa projekční kanceláře:
 
Elektroštika s.r.o.
U družstva Ideál 13/1283, 2.patro
140 00  Praha 4 – Nusle
Tel/Fax:

241 413 334
261 214 027

E-mail:  projekce@elektrostika.cz
Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost
OPPA
Hlavní město Praha
Evropská unie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI