Evropský Sociální Fond, Evropská Unie
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Projekce

O nás

Projektová činnost u naší firmy spočívá v projektování elektro distribučního silnoproudého zařízení především pro zákazníky PREdistribuce, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.. Projektují se distribuční sítě nízkého napětí NN 0,4kV a vysokého napětí VN 22kV, tj. kabelové a venkovní sítě, trafostanice 22/0,4kV a to v rozsahu územního řízení, stavebního povolení a realizace. Současně s těmito pracemi se projektují dle požadavku i veřejná osvětlení pro jednotlivé správce a vlastníky veřejného osvětlení.
Projekce je u nás rozdělena na skupinu projektanti a skupinu inženýrink.
Práce projektanta(-ky) spočívá ve zhotovení návrhu, vypracování projektu včetně všech jeho částí, odsouhlasení projektu, v součinnosti s inženýrinkem získání souhlasů orgánů státní správy, správců sítí a majetkoprávní projednání. Dále projektant pro realizacační část zakresluje a zpracovává plány skutečného provedení stavby včetně digitalizování stavu pro potřeby distribučních společností. Předpokladem projektanta pro tento rozsah projektování jsou zejména znalosti z energetického, stavebního zákona a zákonů s tím souvisejících, norem ČSN a PNE a dále znalosti metodik a podnikových norem uvedených distribučních společností. Zpracování projektů je prováděno zejména v programech AutoCAD Civil-MAP-LT, Bentley Power MAP včetně nadstaveb ProGEO a HSI Tools, Word, Excel a dále v různých programech pro rozpočtování,  výpočty návrhu sítě apod. 
Práce pracovníka(-ce) inženýrinku spočívá v projednání a následném odsouhlasení projektu, tj. v součinnosti s projektantem získání souhlasů orgánů státní správy, správců sítí a majetkoprávní projednání. Jedná se o práci nejenom v kanceláři (psaní dopisů a smluv dle vzorů, telefonické projednávání, kompletování projektových dokumentací), ale i v terénu (získávání podkladů pro projektanta, jednání s vlastníky, jednání přímo na příslušných úřadech, pošta, katastr nemovitostí). 
Další, tentokráte zcela samostatnou náplní práce inženýrinku, je vkladování věcných břemen (po realizaci staveb) do katastru nemovitostí a s tím spojené veškeré činnosti (od uzavření smlouvy, přes její vklad na KN, zajištění výplaty náhrad za VB, až po kompletaci celé zakázky, její předání investorovi a archivaci pro interní potřebu).
Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost
OPPA
Hlavní město Praha
Evropská unie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI